Randan

L-Iklin – Knisja Parrokkjali

L-Erbgħa tal-Irmied – 14/02/2024

Il-Ħinijiet tal-quddies huma bħal ma jsiru s-soltu nhar ta’ Erbgħa: Le

6:45 am, 8:30 am u 6:15 pm bis-sehem tat-tfal u l-familji.


Eżerċizzi Spiritwali

Lil min huma ndirizzati Post Data minn Data sa Ħin Kelliem/a Noti
Kulħadd Irtir bil-mixi minn ħdejn il-Kappella tal-Maddalena f’Ħad Dingli sal-Kappella tal-Fawwara u lura. 10/03/2024 10/03/2024 03:00 pm Dun Jimmy Bonnici Irtir bil-mixi
Koppji Knisja Familja Mqaddsa – Iklin 04/03/2024 08/03/2024 06:40 pm Papàs Martin Zammit Dawn l-eżerċizzi spiritwali jsiru wara l-quddiesa tas-6:15 pm.
Tfal Knisja Familja Mqaddsa – Iklin 29/02/2024 07/03/2024 04:30 pm Sr Ramona Privitelli Eżerċizzi għat-tfal fis-snin 2, 3 u 4 tal-iskola.
Il-Ħamis 29 ta’ Frar 2024 u l-Ħamis 7 ta’ Marzu 2024, bejn l-4:30 pm u l-5:15 pm.
Tfal Knisja Familja Mqaddsa – Iklin 19/02/2024 26/02/2024 04:30 pm Sorijiet Sależjani Eżerċizzi għat-tfal fis-snin 5, 6 u 7 tal-iskola.
It-Tnejn 19 ta’ Frar u t-Tnejn 26 ta’ Frar 2024, bejn l-4:30 pm u l-5:15 pm.
Kulħadd Knisja Familja Mqaddsa – Iklin 24/02/2024 16/03/2024 06:40 pm Diversi (ara n-Noti) Eżerċizzi spiritwali bit-tema: Love & Communion – Għadha possibbli l-imħabba llum? Is-Sibtijiet tar-Randan wara l-quddiesa tas-6pm, mis-6:40 pm sas-7:30 pm.
24 ta' Frar: Joseph Pellicano: Love and Communion…starting from within.
2 ta' Marzu: Sina Bugeja: Love and Communion…In Action.
9 ta' Marzu: Albert Debono: Love and Communion…Thinking Outside the Box.
16 ta' Marzu: Kevin Vella: Love and Communion Inspired by Sacred Scripture.
Għal aktar dettalji dwar eżerċizzi spiritwali, żur din il-paġna

Festa devozzjonali tad-Duluri – Il-Ġimgħa 22/03/2024

Issir purċissjoni: Le

Il-Ħinijiet tal-quddies huma bħal ma jsiru s-soltu nhar ta’ Ġimgħa: Le

6:45 am, 8:30 am, 9:30 am (għat-tfal tal-iskola primarja), 5:00 pm


Ħadd il-Palm – 24/03/2024

Daħħal id-dettalji tal-quddiesa prinċipali tat-tifkira tad-Daħla tal-Mulej f’Ġerusalemm. Fejn applikabbli, daħħal ukoll il-ħin tal-purċissjoni bil-vari tal-Ġimgħa l-Kbira.

Bidu taċ-ċelebrazzjoni tat-tifkira tad-Daħla tal-Mulej f’Ġerusalemm: Minn post ieħor għall-knisja – Minn ħdejn in-niċċa tal-Madonna fi Triq Anton Buttiġieġ.

Ħin tal-bidu taċ-ċelebrazzjoni tat-tifkira tad-Daħla tal-Mulej f’Ġerusalemm: 10:45 AM

Il-Ħinijiet tal-quddies huma bħal ma jsiru s-soltu nhar ta’ Ħadd: Iva

Agħfas hawn biex tara l-ħinijiet tal-quddiesa
Le

Ħamis ix-Xirka – 28/03/2024

Daħħal id-dettalji tal-quddiesa solenni tat-tifkira tal-Ikla tal-Mulej, li ssir filgħaxija.

Bidu tal-quddiesa solenni tat-tifkira tal-Ikla tal-Mulej: 06:15 PM

Fis-6:45 am isir l-Uffiċċju tal-Qari; fis-5:45 pm ikun hemm is-servizz tal-Qrar.


Viżti u ħinijiet ta’ adorazzjoni

Il-Knisja miftuħa għall-viżti nhar Ħamis ix-Xirka filgħaxija: Iva

Ħinijiet tal-ftuħ Ħamis ix-Xirka filgħaxija: 05:00 PM  –  11:30 PM

Ser ikun hemm qassis disponibbli għall-qrar: Le


Se ssir adorazzjoni / jsiru viżti komunitarji f’Ħamis ix-Xirka: Iva

Bidu tal-adorazzjoni / viżti komunitarji: 07:45 PM

7:45 pm – Seba' viżti organizzati; 9:30 pm – seba' viżti mal-Gruppi taż-ŻAK; 10:30 pm – viżti privati.


Il-Knisja miftuħa għall-viżti nhar il-Ġimgħa l-Kbira filgħodu: Iva

Ħinijiet tal-ftuħ il-Ġimgħa l-Kbira filgħodu: 06:45 AM  –  11:00 AM

Ser ikun hemm qassis disponibbli għall-qrar: Le


Il-Ġimgħa l-Kbira – 29/03/2024

Daħħal id-dettalji tal-funzjoni tat-tifkira Solenni tal-Passjoni tal-Mulej

Bidu tal-funzjoni: 03:00 PM

Le

Il-Vġili tal-Għid – 30/03/2024

Daħħal il-ħin tal-bidu tal-funzjoni solenni tal-Vġili tal-Għid.

Bidu tal-vġili: 08:00 PM

6:45 am – Uffiċċju tal-Qari u Lawdi; Mis-7:00pm sat-7:55 pm ikun hemm is-servizz tal-Qrar.


Ħadd il-Għid – 31/03/2024

Il-Ħinijiet tal-quddies huma bħal ma jsiru s-soltu nhar ta’ Ħadd: Iva

Agħfas hawn biex tara l-ħinijiet tal-quddiesa
Le Le