Ħamis ix-Xirka – 28/03/2024

Quddiesa solenni tat-tifkira tal-Ikla tal-Mulej

Parroċċa u PostĦin tal-quddiesaNotiIsem tal-Parroċċa
Parroċċa u PostĦin tal-quddiesaNotiIsem tal-Parroċċa