Randan

Il-Qawra – Knisja Parrokkjali – San Frangisk t'Assisi

L-Erbgħa tal-Irmied – 14/02/2024

Il-Ħinijiet tal-quddies huma bħal ma jsiru s-soltu nhar ta’ Erbgħa: Iva

Agħfas hawn biex tara l-ħinijiet tal-quddiesa

Eżerċizzi Spiritwali

Lil min huma ndirizzati Post Data minn Data sa Ħin Kelliem/a Noti
Kulħadd Knisja 16/02/2024 15/03/2024 07:00 pm Ara Noti Eżerċizzi Randan 2024
TEMA: SPIĊĊAJT
1. Spiċċajt fil-Jasar, 16 ta’ Frar – Dr Joseph Ciappara
L-esperjenza tal-poplu fil-jasar, Il-jasar li jitfagħni fih ħaddieħor, il-jasar li nħobb u li rrid nibqa’ fih, il-jasar tiegħi.
2. Spiċċajt f’Deżert, 23 ta’ Frar – Patri Ivan Scicluna OFM Cap
L-esperjenza tal-poplu li jibda jterraq, ħelsien li mhux komplut, is-solitudni f’ħajti, deżert li jgħini, deżert li jfarrakkni.
3. Spiċċajt f’ansjetà, 1 ta’ Marzu – Dun Peter Paul Sultana
L-esperjenza tal-Poplu mingħajr ikel, ikel li ma jogħġbux, bil-għatx, xewqa li jmur lura l-Eġittu. L-esperjenza tagħna li nibdew konverzjoni u jkollna relapse, nixtiequ mmorru lura għall-jasar.
4. Spiċċajt nistenna lil Alla, 8 ta’ Marzu – Tonio Caruana SDC
L-esperjenza tal-Poplu li jgħejja jistenna lil Alla juri ruħu u joħloq Alla ġdid – l-għoġol tad-deheb. L-esperjenza tagħna ta’ Alla li ma jissodisfaniex.
5. Spiċċajt meħlus, 15 ta’ Marzu – Dun Mark Sultana
L-esperjenza tal-Poplu li jara l-art imwiegħda. Ġesù bħala l-art imwiegħda. Il-ħelsien veru.
Għal aktar dettalji dwar eżerċizzi spiritwali, żur din il-paġna

Festa devozzjonali tad-Duluri – Il-Ġimgħa 22/03/2024

Issir purċissjoni: Iva

Ħin tal-ħruġ tal-purċissjoni: 05:30 PM


Iva

Quddiesa: Qabel u Wara (il-purċissjoni)

Ħin tal-quddiesa: 05:00 PM

Ħin tal-quddiesa wara l-purċissjoni: 06:30 PM

Il-Ħinijiet tal-quddies huma bħal ma jsiru s-soltu nhar ta’ Ġimgħa: Iva

Agħfas hawn biex tara l-ħinijiet tal-quddiesa

Ħadd il-Palm – 24/03/2024

Daħħal id-dettalji tal-quddiesa prinċipali tat-tifkira tad-Daħla tal-Mulej f’Ġerusalemm. Fejn applikabbli, daħħal ukoll il-ħin tal-purċissjoni bil-vari tal-Ġimgħa l-Kbira.

Bidu taċ-ċelebrazzjoni tat-tifkira tad-Daħla tal-Mulej f’Ġerusalemm: Minn post ieħor għall-knisja – Knisja

Ħin tal-bidu taċ-ċelebrazzjoni tat-tifkira tad-Daħla tal-Mulej f’Ġerusalemm: 08:45 AM

Il-Ħinijiet tal-quddies huma bħal ma jsiru s-soltu nhar ta’ Ħadd: Iva

Agħfas hawn biex tara l-ħinijiet tal-quddiesa
Le

Ħamis ix-Xirka – 28/03/2024

Daħħal id-dettalji tal-quddiesa solenni tat-tifkira tal-Ikla tal-Mulej, li ssir filgħaxija.

Bidu tal-quddiesa solenni tat-tifkira tal-Ikla tal-Mulej: 06:30 PM


Viżti u ħinijiet ta’ adorazzjoni

Il-Knisja miftuħa għall-viżti nhar Ħamis ix-Xirka filgħaxija: Iva

Ħinijiet tal-ftuħ Ħamis ix-Xirka filgħaxija: 06:00 PM  –  12:00 AM

Ser ikun hemm qassis disponibbli għall-qrar: Iva


Se ssir adorazzjoni / jsiru viżti komunitarji f’Ħamis ix-Xirka: Iva

Bidu tal-adorazzjoni / viżti komunitarji: 08:00 PM


Il-Knisja miftuħa għall-viżti nhar il-Ġimgħa l-Kbira filgħodu: Iva

Ħinijiet tal-ftuħ il-Ġimgħa l-Kbira filgħodu: 07:00 AM  –  12:00 PM

Ser ikun hemm qassis disponibbli għall-qrar: Iva


Il-Ġimgħa l-Kbira – 29/03/2024

Daħħal id-dettalji tal-funzjoni tat-tifkira Solenni tal-Passjoni tal-Mulej

Bidu tal-funzjoni: 03:00 PM

Le

Il-Vġili tal-Għid – 30/03/2024

Daħħal il-ħin tal-bidu tal-funzjoni solenni tal-Vġili tal-Għid.

Bidu tal-vġili: 08:00 PM


Ħadd il-Għid – 31/03/2024

Il-Ħinijiet tal-quddies huma bħal ma jsiru s-soltu nhar ta’ Ħadd: Iva

Agħfas hawn biex tara l-ħinijiet tal-quddiesa

Se jsir tberik ta’ oġġetti marbuta mal-Għid:  Iva – Figolli wara l-Quddies tad-9.30 am

Le