Randan

Ir-Rabat – Knisja Parrokkjali

L-Erbgħa tal-Irmied – 14/02/2024

Il-Ħinijiet tal-quddies huma bħal ma jsiru s-soltu nhar ta’ Erbgħa: Le

Fl-4:30 pm isir pellegrinaġġ mill-Knisja ta' San Katald sal-Bażilika u wara Quddiesa għat-tfal. Fis-6:00 pm, quddiesa kantata bis-sehem tal-Kor Bażilika San Pawl u l-Fratellanza tad-Duluri.


Eżerċizzi Spiritwali

Lil min huma ndirizzati Post Data minn Data sa Ħin Kelliem/a Noti
Familji Bażilika ta' San Pawl 19/02/2024 23/02/2024 07:00 pm Dun Jean Claude Schembri
Kulħadd Bażilika ta' San Pawl 11/03/2024 15/03/2024 08:30 am Kan. Timon Mercieca
Għal aktar dettalji dwar eżerċizzi spiritwali, żur din il-paġna

Festa devozzjonali tad-Duluri – Il-Ġimgħa 22/03/2024

Issir purċissjoni: Iva

Ħin tal-ħruġ tal-purċissjoni: 06:15 PM


Iva

Quddiesa: Qabel u Wara (il-purċissjoni)

Ħin tal-quddiesa: 05:00 PM

Ħin tal-quddiesa wara l-purċissjoni: 07:30 PM

Il-Ħinijiet tal-quddies huma bħal ma jsiru s-soltu nhar ta’ Ġimgħa: Le

Quddies fil-Bażilika fil-5:00 pm (flok fis-6pm) u oħra fil-Pjazza tal-Parroċċa kif tasal ix-xbieha tad-Duluri.


Ħadd il-Palm – 24/03/2024

Daħħal id-dettalji tal-quddiesa prinċipali tat-tifkira tad-Daħla tal-Mulej f’Ġerusalemm. Fejn applikabbli, daħħal ukoll il-ħin tal-purċissjoni bil-vari tal-Ġimgħa l-Kbira.

Bidu taċ-ċelebrazzjoni tat-tifkira tad-Daħla tal-Mulej f’Ġerusalemm: Minn post ieħor għall-knisja – Għad irid jiġi stabbilit

Ħin tal-bidu taċ-ċelebrazzjoni tat-tifkira tad-Daħla tal-Mulej f’Ġerusalemm: 09:45 AM

Il-Ħinijiet tal-quddies huma bħal ma jsiru s-soltu nhar ta’ Ħadd: Iva

Agħfas hawn biex tara l-ħinijiet tal-quddiesa
Le

Ħamis ix-Xirka – 28/03/2024

Daħħal id-dettalji tal-quddiesa solenni tat-tifkira tal-Ikla tal-Mulej, li ssir filgħaxija.

Bidu tal-quddiesa solenni tat-tifkira tal-Ikla tal-Mulej: 06:00 PM

4:30 pm issir quddiesa għat-tfal, bir-rit tal-ħasil tas-saqajn.


Viżti u ħinijiet ta’ adorazzjoni

Il-Knisja miftuħa għall-viżti nhar Ħamis ix-Xirka filgħaxija: Iva

Ħinijiet tal-ftuħ Ħamis ix-Xirka filgħaxija: 04:00 PM  –  12:00 AM

Ser ikun hemm qassis disponibbli għall-qrar: Iva


Se ssir adorazzjoni / jsiru viżti komunitarji f’Ħamis ix-Xirka: Iva

Bidu tal-adorazzjoni / viżti komunitarji: 10:00 PM

Ikun hemm viżti komunitarji wara l-Quddiesa tas-6:00 pm u mill-10:00 pm sal-11:00 pm.


Il-Knisja miftuħa għall-viżti nhar il-Ġimgħa l-Kbira filgħodu: Iva

Ħinijiet tal-ftuħ il-Ġimgħa l-Kbira filgħodu: 07:30 AM  –  12:00 PM

Ser ikun hemm qassis disponibbli għall-qrar: Iva


Il-Ġimgħa l-Kbira – 29/03/2024

Daħħal id-dettalji tal-funzjoni tat-tifkira Solenni tal-Passjoni tal-Mulej

Bidu tal-funzjoni: 03:00 PM


Se ssir purċissjoni bil-vari:  Iva

Bidu tal-purċissjoni bil-vari: 05:30 PM

Il-purċissjoni toħroġ mill-Knisja ta' Santa Marija ta' Ġesù.


Il-Vġili tal-Għid – 30/03/2024

Daħħal il-ħin tal-bidu tal-funzjoni solenni tal-Vġili tal-Għid.

Bidu tal-vġili: 08:00 PM


Ħadd il-Għid – 31/03/2024

Il-Ħinijiet tal-quddies huma bħal ma jsiru s-soltu nhar ta’ Ħadd: Le

Il-quddies ikun fis-6:00 am, fis-7:30 am, fid-9:00 am, f'12:00 pm u fis-6:00 pm. Il-quddiesa tal-10:30 am ma ssirx.


Se jsir tberik ta’ oġġetti marbuta mal-Għid:  Iva – Oġġetti tal-Għid li jġibu t-tfal.


Purċissjoni bil-vara ta’ Kristu Rxoxt:  Iva

Ħin tal-ħruġ tal-purċissjoni ta’ Kristu Rxoxt: 

10:00 AM

Il-Purċissjoni bil-vara ta' Kristu Rxoxt toħroġ mill-Bażilika ta' San Pawl.