Randan

Ħ’Attard – Knisja Parrokkjali

L-Erbgħa tal-Irmied – 14/02/2024

Il-Ħinijiet tal-quddies huma bħal ma jsiru s-soltu nhar ta’ Erbgħa: Iva

Agħfas hawn biex tara l-ħinijiet tal-quddiesa

Eżerċizzi Spiritwali

Lil min huma ndirizzati Post Data minn Data sa Ħin Kelliem/a Noti
Kulħadd Santa Katarina 21/02/2024 23/02/2024 06:00 pm Patri Ray Pace SJ L-Eżerċizzi spiritwali jsiru waqt il-quddiesa tas-6:00 pm.
Kulħadd Knisja Parrokkjali 06/03/2024 08/03/2024 09:30 am Patri Joe Zahra OP L-Eżerċizzi spiritwali jsiru wara l-quddiesa tad-9:00 am.
Kulħadd Knisja Parrokkjali 06/03/2024 08/03/2024 07:00 pm Mons. Anton Gouder L-Eżerċizzi jibdew wara l-quddiesa tas-6:30 pm.
Familji Ċentru Papa Ġwanni Pawlu II (Parish Centre) 02/03/2024 16/03/2024 04:00 pm Marica Cassar – 2 ta' Marzu
Dr Anna & Dr Joe Cassar – 9 ta' Marzu
Sr Michela Paris – 16 ta' Marzu
Fl-istess ħin ikun hemm ukoll eżerċizzi għat-tfal skont l-etajiet tagħhom (minn 3 snin sa 15-il sena).
Fil-5pm ikun hemm il-quddiesa tat-tfal u l-familji.
Tfal Ċentru Papa Ġwanni Pawlu II (Parish Centre) 02/03/2024 16/03/2024 04:00 pm Varji Eżerċizzi apposta għat-tfal minn 3 snin sa 15-il sena (maqsumin fi gruppi skont l-etajiet) li jinkludu videos, prayer spaces, kant, crafts eċċ.
Fl-istess ħin ikun hemm eżerċizzi għall-ġenituri.
Żgħażagħ Attard Youth Centre 05/03/2024 16/03/2024 06:00 pm Dati: 5 ta' Marzu, 12 ta' Marzu, 16 ta' Marzu
Żgħażagħ Ċentru Papa Ġwanni Pawlu II (Parish Centre) 02/03/2024 16/03/2024 04:00 pm Benjamin Flores Martin Eżerċizzi għall-Adoloxxenti ta' bejn 12 u 15-il sena. Dati: 2 ta' Marzu, 9 ta' Marzu u 16 ta' Marzu. Wara jkun hemm ħin ta' fellowship.
Kulħadd Ċentru Papa Ġwanni Pawlu II (Parish Centre) 12/03/2024 14/03/2024 07:15 pm Prof Paul Pace Riflessjonijiet fuq il-Liżar ta' Kristu
Għal aktar dettalji dwar eżerċizzi spiritwali, żur din il-paġna

Festa devozzjonali tad-Duluri – Il-Ġimgħa 22/03/2024

Issir purċissjoni: Iva

Ħin tal-ħruġ tal-purċissjoni: 07:00 PM


Iva

Quddiesa: Qabel u Wara (il-purċissjoni)

Ħin tal-quddiesa: 06:00 PM

Ħin tal-quddiesa wara l-purċissjoni: 08:15 PM

Il-Ħinijiet tal-quddies huma bħal ma jsiru s-soltu nhar ta’ Ġimgħa: Iva

Agħfas hawn biex tara l-ħinijiet tal-quddiesa

Ħadd il-Palm – 24/03/2024

Daħħal id-dettalji tal-quddiesa prinċipali tat-tifkira tad-Daħla tal-Mulej f’Ġerusalemm. Fejn applikabbli, daħħal ukoll il-ħin tal-purċissjoni bil-vari tal-Ġimgħa l-Kbira.

Bidu taċ-ċelebrazzjoni tat-tifkira tad-Daħla tal-Mulej f’Ġerusalemm: Minn post ieħor għall-knisja – Muzew Subien

Ħin tal-bidu taċ-ċelebrazzjoni tat-tifkira tad-Daħla tal-Mulej f’Ġerusalemm: 09:00 AM

Il-Ħinijiet tal-quddies huma bħal ma jsiru s-soltu nhar ta’ Ħadd: Iva

Agħfas hawn biex tara l-ħinijiet tal-quddiesa

Fid-9:00 am tibda l-purċissjoni ta' Ħadd il-Palm mill-Pjazza tal-Mużew tas-Subien sal-Knisja Parrokkjali.

Le

Ħamis ix-Xirka – 28/03/2024

Daħħal id-dettalji tal-quddiesa solenni tat-tifkira tal-Ikla tal-Mulej, li ssir filgħaxija.

Bidu tal-quddiesa solenni tat-tifkira tal-Ikla tal-Mulej: 06:30 PM

Ikun hemm quddiesa oħra għat-tfal fl-4:30 pm fil-Knisja Parrokkjali.


Viżti u ħinijiet ta’ adorazzjoni

Il-Knisja miftuħa għall-viżti nhar Ħamis ix-Xirka filgħaxija: Iva

Ħinijiet tal-ftuħ Ħamis ix-Xirka filgħaxija: 04:30 PM  –  11:59 PM

Ser ikun hemm qassis disponibbli għall-qrar: Iva


Se ssir adorazzjoni / jsiru viżti komunitarji f’Ħamis ix-Xirka: Iva

Bidu tal-adorazzjoni / viżti komunitarji: 08:00 PM

Viżti komunitarji fit-8:00 pm. Adorazzjoni fid-9:00 pm. Adorazzjoni fil-11:00 pm.


Il-Knisja miftuħa għall-viżti nhar il-Ġimgħa l-Kbira filgħodu: Iva

Ħinijiet tal-ftuħ il-Ġimgħa l-Kbira filgħodu: 07:00 AM  –  12:00 PM

Ser ikun hemm qassis disponibbli għall-qrar: Iva


Il-Ġimgħa l-Kbira – 29/03/2024

Daħħal id-dettalji tal-funzjoni tat-tifkira Solenni tal-Passjoni tal-Mulej

Bidu tal-funzjoni: 03:00 PM

Le

Il-Vġili tal-Għid – 30/03/2024

Daħħal il-ħin tal-bidu tal-funzjoni solenni tal-Vġili tal-Għid.

Bidu tal-vġili: 08:00 PM

Fis-6:00 pm issir quddiesa ta' Sibt il-Għid għat-tfal.


Ħadd il-Għid – 31/03/2024

Il-Ħinijiet tal-quddies huma bħal ma jsiru s-soltu nhar ta’ Ħadd: Iva

Agħfas hawn biex tara l-ħinijiet tal-quddiesa

Se jsir tberik ta’ oġġetti marbuta mal-Għid:  Iva – Fid-9:30 am isir it-tberik ta' figolli u l-bajd tal-Għid.

Le