Randan

Ħad-Dingli – Knisja Parrokkjali

L-Erbgħa tal-Irmied – 14/02/2024

Il-Ħinijiet tal-quddies huma bħal ma jsiru s-soltu nhar ta’ Erbgħa: Iva

Agħfas hawn biex tara l-ħinijiet tal-quddiesa

Eżerċizzi Spiritwali

Lil min huma ndirizzati Post Data minn Data sa Ħin Kelliem/a Noti
Familji Knisja Arċipretali 26/02/2024 01/03/2024 07:00 pm Mons. Paul C. Vella
Kulħadd Ċentru Parrokkjali 04/03/2024 08/03/2024 09:00 am Patri Norbert Bonavia MSSP Fid-9:00 am – Quddiesa;
Fid-9:30 am – Eżerċizzi
Kulħadd Knisja Arċipretali 11/03/2024 15/03/2024 06:30 pm Dun Gilbert Scicluna L-Eżerċizzi spiritwali jsiru waqt il-quddiesa.
Għal aktar dettalji dwar eżerċizzi spiritwali, żur din il-paġna

Festa devozzjonali tad-Duluri – Il-Ġimgħa 22/03/2024

Issir purċissjoni: Iva

Ħin tal-ħruġ tal-purċissjoni: 06:15 PM


Iva

Quddiesa: Qabel u Wara (il-purċissjoni)

Ħin tal-quddiesa: 05:30 PM

Ħin tal-quddiesa wara l-purċissjoni: 07:30 PM

Il-Ħinijiet tal-quddies huma bħal ma jsiru s-soltu nhar ta’ Ġimgħa: Le

Quddies: fis-6:00 am u fis-7:30 am. F'12:00 pm tal-iskola primarja.


Ħadd il-Palm – 24/03/2024

Daħħal id-dettalji tal-quddiesa prinċipali tat-tifkira tad-Daħla tal-Mulej f’Ġerusalemm. Fejn applikabbli, daħħal ukoll il-ħin tal-purċissjoni bil-vari tal-Ġimgħa l-Kbira.

Bidu taċ-ċelebrazzjoni tat-tifkira tad-Daħla tal-Mulej f’Ġerusalemm: Minn post ieħor għall-knisja – Mill-MUSEUM tas-Subien.

Ħin tal-bidu taċ-ċelebrazzjoni tat-tifkira tad-Daħla tal-Mulej f’Ġerusalemm: 09:10 AM

Il-Ħinijiet tal-quddies huma bħal ma jsiru s-soltu nhar ta’ Ħadd: Iva

Agħfas hawn biex tara l-ħinijiet tal-quddiesa
Le

Ħamis ix-Xirka – 28/03/2024

Daħħal id-dettalji tal-quddiesa solenni tat-tifkira tal-Ikla tal-Mulej, li ssir filgħaxija.

Bidu tal-quddiesa solenni tat-tifkira tal-Ikla tal-Mulej: 06:30 PM


Viżti u ħinijiet ta’ adorazzjoni

Il-Knisja miftuħa għall-viżti nhar Ħamis ix-Xirka filgħaxija: Iva

Ħinijiet tal-ftuħ Ħamis ix-Xirka filgħaxija: 05:45 PM  –  12:00 AM

Ser ikun hemm qassis disponibbli għall-qrar: Iva


Se ssir adorazzjoni / jsiru viżti komunitarji f’Ħamis ix-Xirka: Iva

Bidu tal-adorazzjoni / viżti komunitarji: 08:15 PM

Viżti organizzati fit-8:15 pm u fid-9:15 pm. Fl-10:15 pm sahra ta’ talb u adorazzjoni. Il-Knisja tibqa’ miftuħa sa nofsillejl għall-adorazzjoni privata.


Il-Knisja miftuħa għall-viżti nhar il-Ġimgħa l-Kbira filgħodu: Iva

Ħinijiet tal-ftuħ il-Ġimgħa l-Kbira filgħodu: 06:45 AM  –  12:00 PM

Ser ikun hemm qassis disponibbli għall-qrar: Iva


Il-Ġimgħa l-Kbira – 29/03/2024

Daħħal id-dettalji tal-funzjoni tat-tifkira Solenni tal-Passjoni tal-Mulej

Bidu tal-funzjoni: 03:00 PM

Le

Il-Vġili tal-Għid – 30/03/2024

Daħħal il-ħin tal-bidu tal-funzjoni solenni tal-Vġili tal-Għid.

Bidu tal-vġili: 08:00 PM


Ħadd il-Għid – 31/03/2024

Il-Ħinijiet tal-quddies huma bħal ma jsiru s-soltu nhar ta’ Ħadd: Iva

Agħfas hawn biex tara l-ħinijiet tal-quddiesa

Fid-9:30 am quddiesa solenni tal-Għid il-Kbir. Wara isir it-tberik tal-figolli fuq iz-zuntier.


Se jsir tberik ta’ oġġetti marbuta mal-Għid:  Iva – Tberik tal-Figolli

Le

Fl-4:30 pm – Quddiesa. Wara joħroġ il-Vjatku Solenni li permezz tiegħu jitqarbnu xi anzjani u morda li jinsabu fid-djar tagħhom.