Randan

Birkirkara San Ġużepp Ħaddiem – Knisja Parrokkjali

L-Erbgħa tal-Irmied – 14/02/2024

Il-Ħinijiet tal-quddies huma bħal ma jsiru s-soltu nhar ta’ Erbgħa: Iva

Agħfas hawn biex tara l-ħinijiet tal-quddiesa

Issir quddiesa oħra fis-6:30 pm.


Eżerċizzi Spiritwali

Lil min huma ndirizzati Post Data minn Data sa Ħin Kelliem/a Noti
Kulħadd Knisja Parrokkjali 14/02/2024 18/02/2024 08:00 pm Dun Charlon Muscat Il-Ħadd 18 ta' Frar issir quddiesa fis-6:30 pm u l-aħħar riflessjoni ssir waqt il-quddiesa minflok fit-8:00 pm.
Kulħadd Knisja Parrokkjali 19/02/2024 23/02/2024 05:00 pm Mons. Brendan Gatt L-eżerċizzi spiritwali jsiru waqt il-quddiesa.
Koppji Knisja Parrokkjali 04/03/2024 08/03/2024 07:00 pm Dun Joe Borg u Nikol Baldacchino
Għal aktar dettalji dwar eżerċizzi spiritwali, żur din il-paġna

Festa devozzjonali tad-Duluri – Il-Ġimgħa 22/03/2024

Issir purċissjoni: Iva

Ħin tal-ħruġ tal-purċissjoni: 07:00 PM


Iva

Quddiesa: Qabel u Wara (il-purċissjoni)

Ħin tal-quddiesa: 06:00 PM

Ħin tal-quddiesa wara l-purċissjoni: 08:15 PM

Il-Ħinijiet tal-quddies huma bħal ma jsiru s-soltu nhar ta’ Ġimgħa: Le

Quddies: 6:30 am, 7:45 am 11:00 am, 5:00 pm, u fis-6:00 pm fis-Santwarju ta' Santa Tereża minn fejn toħroġ il-purċissjoni.


Ħadd il-Palm – 24/03/2024

Daħħal id-dettalji tal-quddiesa prinċipali tat-tifkira tad-Daħla tal-Mulej f’Ġerusalemm. Fejn applikabbli, daħħal ukoll il-ħin tal-purċissjoni bil-vari tal-Ġimgħa l-Kbira.

Bidu taċ-ċelebrazzjoni tat-tifkira tad-Daħla tal-Mulej f’Ġerusalemm: Minn post ieħor għall-knisja – Ċentru parrokkjali

Ħin tal-bidu taċ-ċelebrazzjoni tat-tifkira tad-Daħla tal-Mulej f’Ġerusalemm: 09:00 AM

Il-Ħinijiet tal-quddies huma bħal ma jsiru s-soltu nhar ta’ Ħadd: Iva

Agħfas hawn biex tara l-ħinijiet tal-quddiesa
Le

Ħamis ix-Xirka – 28/03/2024

Daħħal id-dettalji tal-quddiesa solenni tat-tifkira tal-Ikla tal-Mulej, li ssir filgħaxija.

Bidu tal-quddiesa solenni tat-tifkira tal-Ikla tal-Mulej: 06:30 PM


Viżti u ħinijiet ta’ adorazzjoni

Il-Knisja miftuħa għall-viżti nhar Ħamis ix-Xirka filgħaxija: Iva

Ħinijiet tal-ftuħ Ħamis ix-Xirka filgħaxija: 06:30 PM  –  12:00 AM

Ser ikun hemm qassis disponibbli għall-qrar: Iva


Se ssir adorazzjoni / jsiru viżti komunitarji f’Ħamis ix-Xirka: Iva

Bidu tal-adorazzjoni / viżti komunitarji: 08:00 PM

Viżti: 8:00 pm, 9:00 pm, u fl-10:30 pm issir adorazzjoni animata.


Il-Knisja miftuħa għall-viżti nhar il-Ġimgħa l-Kbira filgħodu: Iva

Ħinijiet tal-ftuħ il-Ġimgħa l-Kbira filgħodu: 07:30 AM  –  12:00 PM

Ser ikun hemm qassis disponibbli għall-qrar: Iva


Il-Ġimgħa l-Kbira – 29/03/2024

Daħħal id-dettalji tal-funzjoni tat-tifkira Solenni tal-Passjoni tal-Mulej

Bidu tal-funzjoni: 03:00 PM

Le

Il-Vġili tal-Għid – 30/03/2024

Daħħal il-ħin tal-bidu tal-funzjoni solenni tal-Vġili tal-Għid.

Bidu tal-vġili: 08:00 PM


Ħadd il-Għid – 31/03/2024

Il-Ħinijiet tal-quddies huma bħal ma jsiru s-soltu nhar ta’ Ħadd: Iva

Agħfas hawn biex tara l-ħinijiet tal-quddiesa

Għall-quddiesa tad-9:00 am mistiedna t-tfal u l-familjari.


Se jsir tberik ta’ oġġetti marbuta mal-Għid:  Iva – Tberik tal-ħelu relatat mal-Għid

Le