Randan

Il-Marsa Marija Reġina – Knisja Parrokkjali

L-Erbgħa tal-Irmied – 14/02/2024

Il-Ħinijiet tal-quddies huma bħal ma jsiru s-soltu nhar ta’ Erbgħa: Le

Filgħaxija issir Via Sagra fil-5:30 pm u quddiesa fis-6:30 pm.


Eżerċizzi Spiritwali

Lil min huma ndirizzati Post Data minn Data sa Ħin Kelliem/a Noti
Kulħadd Knisja Parrokkjali 17/02/2024 16/03/2024 04:15 pm Patri Renald Lofreda O.Carm Isiru kull nhar ta' Sibt waqt il-quddiesa tal-4:15 pm.
Kulħadd Knisja Parrokkjali 18/03/2024 22/03/2024 08:00 am Patri Norbert Bonavia MSSP Quddiesa bl-omelija.
Kulħadd Knisja Parrokkjali 16/02/2024 15/03/2024 06:00 pm Joe Farrugia, Delegat għal-Lajċi Meditazzjoni fuq personaġġi fil-Passjoni. Kull nhar ta' Ġimgħa fis-6:00 pm.
Kulħadd Knisja Parrokkjali 25/03/2024 27/03/2024 05:30 pm Dun Anthony Fitzpatrick, Kappillan Ngħixu t-Tridu tal-Għid – Omelija waqt il-quddiesa tal-5:30 pm.
Għal aktar dettalji dwar eżerċizzi spiritwali, żur din il-paġna

Festa devozzjonali tad-Duluri – Il-Ġimgħa 22/03/2024

Issir purċissjoni: Iva

Ħin tal-ħruġ tal-purċissjoni: 06:15 PM


Iva

Quddiesa: Qabel u Wara (il-purċissjoni)

Ħin tal-quddiesa: 05:30 PM

Ħin tal-quddiesa wara l-purċissjoni: 08:00 PM

Il-Ħinijiet tal-quddies huma bħal ma jsiru s-soltu nhar ta’ Ġimgħa: Iva

Agħfas hawn biex tara l-ħinijiet tal-quddiesa

Ħadd il-Palm – 24/03/2024

Daħħal id-dettalji tal-quddiesa prinċipali tat-tifkira tad-Daħla tal-Mulej f’Ġerusalemm. Fejn applikabbli, daħħal ukoll il-ħin tal-purċissjoni bil-vari tal-Ġimgħa l-Kbira.

Bidu taċ-ċelebrazzjoni tat-tifkira tad-Daħla tal-Mulej f’Ġerusalemm: Minn post ieħor għall-knisja – Miċ-Ċentru Parrokkjali

Ħin tal-bidu taċ-ċelebrazzjoni tat-tifkira tad-Daħla tal-Mulej f’Ġerusalemm: 10:45 AM

Il-Ħinijiet tal-quddies huma bħal ma jsiru s-soltu nhar ta’ Ħadd: Le

M'hemmx quddiesa tal-5:30 pm.


Se ssir purċissjoni bil-vari:  Iva

Bidu tal-purċissjoni bil-vari: 05:00 PM

Purċissjoni forma ta' pageant.


Ħamis ix-Xirka – 28/03/2024

Daħħal id-dettalji tal-quddiesa solenni tat-tifkira tal-Ikla tal-Mulej, li ssir filgħaxija.

Bidu tal-quddiesa solenni tat-tifkira tal-Ikla tal-Mulej: 06:30 PM


Viżti u ħinijiet ta’ adorazzjoni

Il-Knisja miftuħa għall-viżti nhar Ħamis ix-Xirka filgħaxija: Iva

Ħinijiet tal-ftuħ Ħamis ix-Xirka filgħaxija: 05:00 PM  –  11:00 PM

Ser ikun hemm qassis disponibbli għall-qrar: Iva


Se ssir adorazzjoni / jsiru viżti komunitarji f’Ħamis ix-Xirka: Iva

Bidu tal-adorazzjoni / viżti komunitarji: 07:30 PM

Viżti fis-7:30 pm u adorazzjoni fid-9:30 pm.


Il-Knisja miftuħa għall-viżti nhar il-Ġimgħa l-Kbira filgħodu: Iva

Ħinijiet tal-ftuħ il-Ġimgħa l-Kbira filgħodu: 07:00 AM  –  12:00 PM

Ser ikun hemm qassis disponibbli għall-qrar: Iva


Il-Ġimgħa l-Kbira – 29/03/2024

Daħħal id-dettalji tal-funzjoni tat-tifkira Solenni tal-Passjoni tal-Mulej

Bidu tal-funzjoni: 03:00 PM

Le

Il-Vġili tal-Għid – 30/03/2024

Daħħal il-ħin tal-bidu tal-funzjoni solenni tal-Vġili tal-Għid.

Bidu tal-vġili: 08:00 PM


Ħadd il-Għid – 31/03/2024

Il-Ħinijiet tal-quddies huma bħal ma jsiru s-soltu nhar ta’ Ħadd: Iva

Agħfas hawn biex tara l-ħinijiet tal-quddiesa

Se jsir tberik ta’ oġġetti marbuta mal-Għid:  Iva – Isir it-tberik tal-figolli tat-tfal wara l-quddiesa tal-11:00 am.

Le