Randan 2023

L-Iklin – Knisja Parrokkjali

L-Erbgħa tal-Irmied – 22/02/2023

Il-Ħinijiet tal-quddies huma bħal ma jsiru s-soltu nhar ta’ Erbgħa: Iva

Agħfas hawn biex tara l-ħinijiet tal-quddiesa

Eżerċizzi Spiritwali

Lil min huma ndirizzati Post Data minn Data sa Ħin Kelliem/a Noti
Kulħadd Knisja Parrokkjali, L-Iklin 04/03/2023 01/04/2023 06:40 pm Mons Anton Portelli, Direttur tad-Dar tal-Kleru f’Birkirkara. Eżerċizzi għal kulħadd – Sibtijiet 4, 11, 18, 25 ta’ Marzu u 1 t’ April 2023 fis-6.45 pm
Wara l-quddiesa tas-6pm fit-tieni, it-tielet, ir-raba’, il-ħames u s-sitt Sibt tar-Randan 2023
Koppji Knisja Parrokkjali, L-Iklin 20/03/2023 24/03/2023 06:40 pm Kan Dun Anton Cassar, l- Arċipriet ta’ Bormla. Eżerċizzi għal-koppji
Mit-Tnejn 20, sal-Ġimgħa 24 ta’ Marzu 2023, fis-6.40pm (wara l-quddiesa tas-6.15pm)
Kulħadd Sala Parrokkjali, L-iklin 03/04/2023 05/04/2023 07:30 pm Fr Keith Bonnici Lenten Talks in English
Eżerċizzi bl-Ingliż – Tnejn 3, Tlieta 4 u Erbgħa 5 t’April mis-7.30 pm sat-8.00 pm
It-Tnejn, it-Tlieta u l-Erbgħa tal-Ġimgħa Mqaddsa
Predikatur: Dun Keith Bonniċi, Kappillan tal-Parroċċa Familja Mqaddsa tal-Iklin.
Familji Outside Selmun Palace, Selmun 12/03/2023 12/03/2023 03:00 pm Fr Jimmy Bonnici Irtir tar-Randan bil-mixi mit-3 pm sal-5 pm f'Selmun.
Għal aktar dettalji dwar eżerċizzi spiritwali, żur din il-paġna

Festa devozzjonali tad-Duluri – Il-Ġimgħa 31/03/2023

Issir purċissjoni: Le

Il-Ħinijiet tal-quddies huma bħal ma jsiru s-soltu nhar ta’ Ġimgħa: Le

Jum id-Duluri fl-Iklin – Il-Ġimgħa 31 ta’ Marzu 2023 Il-Ġimgħa 31 ta’ Marzu 2023, Festa Pubblika – Jum id-Duluri tal-Madonna – Quddies: 6.45 am, 8.30 am u 5.30 pm


Ħadd il-Palm – 02/04/2023

Daħħal id-dettalji tal-quddiesa prinċipali tat-tifkira tad-Daħla tal-Mulej f’Ġerusalemm. Fejn applikabbli, daħħal ukoll il-ħin tal-purċissjoni bil-vari tal-Ġimgħa l-Kbira.

Bidu taċ-ċelebrazzjoni tat-tifkira tad-Daħla tal-Mulej f’Ġerusalemm: Minn post ieħor għall-knisja – Quddiem l-istatwa tal-Madonna fi Triq Anton Buttigieg

Ħin tal-bidu taċ-ċelebrazzjoni tat-tifkira tad-Daħla tal-Mulej f’Ġerusalemm: 10:45 AM

Il-Ħinijiet tal-quddies huma bħal ma jsiru s-soltu nhar ta’ Ħadd: Iva

Agħfas hawn biex tara l-ħinijiet tal-quddiesa

It-tfal imħeġġin jilbsu ta’ Lhud, u ser jingħataw friegħi taż-żebbuġ. Wara jsir it-Tberik taż-Żebbuġ u l-Quddiesa.

Le

Ħamis ix-Xirka – 06/04/2023

Daħħal id-dettalji tal-quddiesa solenni tat-tifkira tal-Ikla tal-Mulej, li ssir filgħaxija.

Bidu tal-quddiesa solenni tat-tifkira tal-Ikla tal-Mulej: 06:15 PM


Viżti u ħinijiet ta’ adorazzjoni

Il-Knisja miftuħa għall-viżti nhar Ħamis ix-Xirka filgħaxija: Iva

Ħinijiet tal-ftuħ Ħamis ix-Xirka filgħaxija: 06:00 PM  –  11:00 PM

Ser ikun hemm qassis disponibbli għall-qrar: Iva


Se ssir adorazzjoni / jsiru viżti komunitarji f’Ħamis ix-Xirka: Iva

Bidu tal-adorazzjoni / viżti komunitarji: 07:45 PM

7.45pm – Seba’ Viżti organizzati 9.30pm – Seba’ Viżti lil Gesu’ Ewkaristija – imexxu l-Gruppi taż-ŻAK


Il-Knisja miftuħa għall-viżti nhar il-Ġimgħa l-Kbira filgħodu: Iva

Ħinijiet tal-ftuħ il-Ġimgħa l-Kbira filgħodu: 07:30 AM  –  11:00 AM

Ser ikun hemm qassis disponibbli għall-qrar: Iva


Il-Ġimgħa l-Kbira – 07/04/2023

Daħħal id-dettalji tal-funzjoni tat-tifkira Solenni tal-Passjoni tal-Mulej

Bidu tal-funzjoni: 03:00 PM

Le

Il-Vġili tal-Għid – 08/04/2023

Daħħal il-ħin tal-bidu tal-funzjoni solenni tal-Vġili tal-Għid.

Bidu tal-vġili: 08:00 PM

Ġib qanpieni miegħek għal waqt id-daqq tal-Glorja Solenni


Ħadd il-Għid – 09/04/2023

Il-Ħinijiet tal-quddies huma bħal ma jsiru s-soltu nhar ta’ Ħadd: Iva

Agħfas hawn biex tara l-ħinijiet tal-quddiesa
Le Le