Randan 2023

Birkirkara Sant'Elena – Knisja Parrokkjali

L-Erbgħa tal-Irmied – 22/02/2023

Il-Ħinijiet tal-quddies huma bħal ma jsiru s-soltu nhar ta’ Erbgħa: Iva

Agħfas hawn biex tara l-ħinijiet tal-quddiesa

Eżerċizzi Spiritwali

Lil min huma ndirizzati Post Data minn Data sa Ħin Kelliem/a Noti
Kulħadd Knisja Parrokkjali 06/03/2023 10/03/2023 08:30 am Mons. Louis Suban Quddiesa bil-priedka
Kulħadd Knisja Parrokkjali 20/03/2023 24/03/2023 07:15 pm Dun Jean-Claude Schembri Priedka wara l-quddiesa
Kulħadd Knisja tal-Vitorja 27/02/2023 03/03/2023 06:00 pm Kan. Ivan D. Aquilina 6.00pm Quddiesa u wara priedka
Kulħadd Santwarju Tal-Ħerba 13/03/2023 17/03/2023 09:00 am Kan. Ryan L. Pace Quddiesa u wara priedka
Għal aktar dettalji dwar eżerċizzi spiritwali, żur din il-paġna

Festa devozzjonali tad-Duluri – Il-Ġimgħa 31/03/2023

Issir purċissjoni: Iva

Ħin tal-ħruġ tal-purċissjoni: 06:30 PM


Iva

Quddiesa: Qabel u Wara (il-purċissjoni)

Ħin tal-quddiesa: 06:30 PM

Ħin tal-quddiesa wara l-purċissjoni: 08:00 PM

Il-Ħinijiet tal-quddies huma bħal ma jsiru s-soltu nhar ta’ Ġimgħa: Le

6.00am, 7.00am, 8.30am, 5.00pm, 8.00pm


Ħadd il-Palm – 02/04/2023

Daħħal id-dettalji tal-quddiesa prinċipali tat-tifkira tad-Daħla tal-Mulej f’Ġerusalemm. Fejn applikabbli, daħħal ukoll il-ħin tal-purċissjoni bil-vari tal-Ġimgħa l-Kbira.

Bidu taċ-ċelebrazzjoni tat-tifkira tad-Daħla tal-Mulej f’Ġerusalemm: Minn post ieħor għall-knisja – Knisja ta' Santu Rokku

Ħin tal-bidu taċ-ċelebrazzjoni tat-tifkira tad-Daħla tal-Mulej f’Ġerusalemm: 10:00 AM

Il-Ħinijiet tal-quddies huma bħal ma jsiru s-soltu nhar ta’ Ħadd: Iva

Agħfas hawn biex tara l-ħinijiet tal-quddiesa
Le

Ħamis ix-Xirka – 06/04/2023

Daħħal id-dettalji tal-quddiesa solenni tat-tifkira tal-Ikla tal-Mulej, li ssir filgħaxija.

Bidu tal-quddiesa solenni tat-tifkira tal-Ikla tal-Mulej: 06:30 PM


Viżti u ħinijiet ta’ adorazzjoni

Il-Knisja miftuħa għall-viżti nhar Ħamis ix-Xirka filgħaxija: Iva

Ħinijiet tal-ftuħ Ħamis ix-Xirka filgħaxija: 06:00 PM  –  12:00 AM


Se ssir adorazzjoni / jsiru viżti komunitarji f’Ħamis ix-Xirka: Iva

Bidu tal-adorazzjoni / viżti komunitarji: 08:30 PM

8.30pm Viżti organizzati li jitilqu mill-Bażilika b'waqfa fil-knejjes filjali tal-parroċċa. 11.00pm Siegħa adorazzjoni komunitarja li tintemm bit-Talba ta' Għeluq il-Jum.


Il-Knisja miftuħa għall-viżti nhar il-Ġimgħa l-Kbira filgħodu: Iva

Ħinijiet tal-ftuħ il-Ġimgħa l-Kbira filgħodu: 05:30 AM  –  11:45 AM


Il-Ġimgħa l-Kbira – 07/04/2023

Daħħal id-dettalji tal-funzjoni tat-tifkira Solenni tal-Passjoni tal-Mulej

Bidu tal-funzjoni: 03:00 PM

Le

Il-Vġili tal-Għid – 08/04/2023

Daħħal il-ħin tal-bidu tal-funzjoni solenni tal-Vġili tal-Għid.

Bidu tal-vġili: 08:00 PM

8.00am Reċita Korali tal-Uffiċċju Divin mill-Kapitlu Elenjan.


Ħadd il-Għid – 09/04/2023

Il-Ħinijiet tal-quddies huma bħal ma jsiru s-soltu nhar ta’ Ħadd: Iva

Agħfas hawn biex tara l-ħinijiet tal-quddiesa

Se jsir tberik ta’ oġġetti marbuta mal-Għid:  Iva – Nofsinhar : Quddiesa għat-tfal u tberik tal-figolli

Le

8.45am Kant tal-Lawdi mill-Kapitlu Elenjan. 5.00pm It-II Għasar Kantat mill-Kapitlu Elenjan.