Randan 2023

Birkirkara Santa Marija – Knisja Parrokkjali

L-Erbgħa tal-Irmied – 22/02/2023

Il-Ħinijiet tal-quddies huma bħal ma jsiru s-soltu nhar ta’ Erbgħa: Iva

Agħfas hawn biex tara l-ħinijiet tal-quddiesa

Eżerċizzi Spiritwali

Lil min huma ndirizzati Post Data minn Data sa Ħin Kelliem/a Noti
Kulħadd Knisja Parrokkjali 06/03/2023 10/03/2023 06:30 pm P. William Bartolo OFM Conv.
Kulħadd Knisja Parrokkjali 27/03/2023 30/03/2023 08:00 am P. Raymond Pace S.J. Il-priedka tal-eżerċizzji ssir waqt il-quddiesa
Għal aktar dettalji dwar eżerċizzi spiritwali, żur din il-paġna

Festa devozzjonali tad-Duluri – Il-Ġimgħa 31/03/2023

Issir purċissjoni: Le

Il-Ħinijiet tal-quddies huma bħal ma jsiru s-soltu nhar ta’ Ġimgħa: Iva

Agħfas hawn biex tara l-ħinijiet tal-quddiesa

Wara l-quddiesa solenni tas-6:00pm, jkun hemm mument ta' riflessjoni fuq is-Sebà Duluri ta' Sidtna Marija. Fl-aħħar tingħata l-Barka Sagramentali.


Ħadd il-Palm – 02/04/2023

Daħħal id-dettalji tal-quddiesa prinċipali tat-tifkira tad-Daħla tal-Mulej f’Ġerusalemm. Fejn applikabbli, daħħal ukoll il-ħin tal-purċissjoni bil-vari tal-Ġimgħa l-Kbira.

Bidu taċ-ċelebrazzjoni tat-tifkira tad-Daħla tal-Mulej f’Ġerusalemm: Minn post ieħor għall-knisja – Mill-bitħa ta' wara l-knisja

Ħin tal-bidu taċ-ċelebrazzjoni tat-tifkira tad-Daħla tal-Mulej f’Ġerusalemm: 10:00 AM

Il-Ħinijiet tal-quddies huma bħal ma jsiru s-soltu nhar ta’ Ħadd: Iva

Agħfas hawn biex tara l-ħinijiet tal-quddiesa

In-nies mitluba jinġabru fil-bitħa tal-knisja fejn fl-10:00am tibda ċ-ċelebrazzjoni.

Le

Ħamis ix-Xirka – 06/04/2023

Daħħal id-dettalji tal-quddiesa solenni tat-tifkira tal-Ikla tal-Mulej, li ssir filgħaxija.

Bidu tal-quddiesa solenni tat-tifkira tal-Ikla tal-Mulej: 06:30 PM

Waqt din il-quddiesa jsir il-ħasil tar-riġlejn ta' numru ta' familji mill-parroċċa.


Viżti u ħinijiet ta’ adorazzjoni

Il-Knisja miftuħa għall-viżti nhar Ħamis ix-Xirka filgħaxija: Iva

Ħinijiet tal-ftuħ Ħamis ix-Xirka filgħaxija: 07:45 PM  –  11:30 PM

Ser ikun hemm qassis disponibbli għall-qrar: Iva


Se ssir adorazzjoni / jsiru viżti komunitarji f’Ħamis ix-Xirka: Iva

Bidu tal-adorazzjoni / viżti komunitarji: 08:00 PM

Ser ikun hemm żewġ adorazzjonijiet komunitarji. Fit-8:00pm u fl-10:15pm. Fil-11:15pm nitolbu t-talba ta' għeluq il-jum.


Il-Knisja miftuħa għall-viżti nhar il-Ġimgħa l-Kbira filgħodu: Iva

Ħinijiet tal-ftuħ il-Ġimgħa l-Kbira filgħodu: 07:00 AM  –  12:00 PM

Ser ikun hemm qassis disponibbli għall-qrar: Iva


Il-Ġimgħa l-Kbira – 07/04/2023

Daħħal id-dettalji tal-funzjoni tat-tifkira Solenni tal-Passjoni tal-Mulej

Bidu tal-funzjoni: 03:00 PM

Le

Il-Vġili tal-Għid – 08/04/2023

Daħħal il-ħin tal-bidu tal-funzjoni solenni tal-Vġili tal-Għid.

Bidu tal-vġili: 08:00 PM

Il-Vġili solenni tal-Għid jinkludi l-liturġija tal-qari, ir-rit tal-magħmudija, it-tiġdid tal-wegħdiet u l-liturġija Ewkaristika.


Ħadd il-Għid – 09/04/2023

Il-Ħinijiet tal-quddies huma bħal ma jsiru s-soltu nhar ta’ Ħadd: Iva

Agħfas hawn biex tara l-ħinijiet tal-quddiesa

Fis-7:00am, 8:30am, 10:00am (quddiesa solenni), fis-6:00pm


Se jsir tberik ta’ oġġetti marbuta mal-Għid:  Iva – Qabel il-Quddiesa solenni tal-10:00am, it-tfal u l-familji huma mħeġġa jinġabru fuq iz-zuntier tal-knisja fejn isir it-tberik tat-tfal, tal-figolli u l-bajd tal-Għid. Wara nidħlu proċessjonalment fil-Knisja għal quddiesa solenni f'Jum il-Għid il-Kbir tal-Mulej.

Le