Il-ħinijiet tal-ftuħ tal-knejjes f’Ħamis ix-Xirka u Ġimgħa l-Kbira

ParroċċaKnisjaJUMMINNSASaċerdot disponibbli għall-qrar
ParroċċaKnisjaJUMMINNSASaċerdot disponibbli għall-qrar